Zandra Perrault

Stiftelsen Zandra Perrault Minnesfond

Stiftelsen Zandra Perrault Minnesfonds ändamål är att:
Till förmån för barn och ungdomar bosatta i Eskilstuna och Strängnäs kommuner, främja och stödja utveckling, utbildning, undervisning, kyrklig barn- och ungdomsverksamhet samt annan verksamhet/andra aktiviteter inom musik, sång, litteratur, konst och andra kulturella områden genom att utge bidrag och stipendier.

Kort om fonden

Stiftelsen startades 2007 av familjen Perrault till minne av sin älskade avlidna dotter och bygger på den livsuppfattning och de mål Zandra Perrault hade under sitt liv som avslutades alltför tidigt. Under åren sedan start har Zandras Minnesfond tilldelat ca 1,6 Mkr i stipendier till ca 310 st stipendiater varav flera är organisationer och skolor.

Zandras Stora Pris har delats ut varje år sedan 2009 där en särskild nomeringskommitté arbetar med att söka finna ungdomar med lite särskilda och utmärkande egenskaper inom de kriterier som Zandras Minnesfond verkar för. Storleken på priset baseras på fondens avkastning och uppgår nu till 20.000 kronor. Från och med 2022 räknar fonden med att kunna dela ut tre priser á 20.000 kronor. Diplomutdelningarna har under åren gästats av bl a Wille Crawford, Helene Sjöholm och 2017 av Willman som var en vän till Zandra. Huvudsakligen har dock våra egna stipendiater och andra lokala förmågor förgyllt kvällen med sina färdigheter vid dessa tillfällen. Zandras Stora Pris har under åren gått till följande stipendiater:

2009 – Frida Herchenröther och Sissela Jensen
2010 – Dan Göransson och Victoria Luzon Johansson
2011 – Ina Rehnholm
2012 – Frans Klingfors och Malin Cederblad
2013 - Simon Alinngård och Niklas Lagung
2014 - Kajsa Bidemo och Malin Sjökvist
2015 - Mattias Gunnari
2016 - John Danielsson
2017 - Eugen Lontos
2018 - Lina Olsson
2019 - Casper Ahola
2020 - Hannah Renberg Svensson Crows
2021 - Auguste Rambaud
2022 - Blanka Simonsson, Casper Lewin och Agnes Erixon