ZANDRA PERRAULT MINNESFOND

Vem var Zandra Perrault och varför har familjen bildat Stiftelsen Zandra Perraults minnesfond?
Redan när Zandra Perrault var liten såg omgivningen henne som en glad och öppen tjej med mycket kreativitet. Hon började redan som fyraåring att göra enkla tecknade serier som följdes av egna berättelser. Hon älskade musik och när hon i lågstadiet började spela piano kom musiken på allvar in i hennes liv. Inte bara att lyssna utan också att skapa musik och texter. Hon älskade att skapa, regissera och spela upp små teater- och dansföreställningar med vänner och släktingar. Hon började tidigt i kyrkans barnkör samt dans och teatergrupper för att gå vidare i musikklass och dansstudio. Parallellt med detta skrev hon dikter, noveller och musiktexter samt gjorde kortare filmer på sin dator. Att fotografera var också ett stort intresse. Några av de musiktexter hon skrev hann hon tonsätta innan hon tragiskt gick bort bara 14 år, 6 månader och 23 dagar ung. Zandra drömde om att bli artist och / eller författare för att sprida sitt budskap i världen . Stiftelsen har utifrån Zandras drömmar och visioner, ett uppdrag att samla in medel och dela ut dessa medel i form av stipendier till enskilda och organisationer som verkar i den anda som Zandra levde för. Stiftelsen delar årligen ut stipendier till barn och ungdomar enskilt eller via organisationer för att stödja de barn och ungdomar som har samma drömmar och visioner som Zandra hade när hon fanns vid vår sida.

Några praktiska frågor

  • Nominering för Stora Priset kan göras via email eller brev. Dialogen sköts huvudsakligen via mail och brev.
  • Nomineringar ska vara inskickade senast den 3 april varje år. 2019 var det sista året det gick att söka stipendier.
  • Från och med 2020 kommer vi att dela ut fler Zandras Stora Pris med huvudinriktning mot musik, artisteri, konst, kreation, författande, teater, dans etc.
  • Utdelning ur stiftelsen sker en gång per år från och med 2020.

Vi är glada att det finns ett så stort intresse att stödja hennes fond. Ni är nu många som bidragit och Vi vill tacka Er för alla fina bidrag !

Vi vill rikta vårt varma tack till alla de som stödjer oss på andra sätt än direkta penningbidrag !

Styrelseledamöter är Per Johansson Perrault, Mia Perrault, Maria Jäderlund och Bo Rydén. Förvaltningen av stiftelsen sköts av Baseko AB i Eskilstuna.